ข้อมูลสำหรับลงทะเบียนคนไทย (Thai session)

For registration , please follow this link https://isai-nlp.aiat.in.th/

สมาชิกสมาคม AIAT รับส่วนลด 10% ค่าลงทะเบียน สนใจสมัครสมาชิก คลิกลิงค์ http://member.aiat.in.th

Registration fee ลงทะเบียนล่วงหน้า
(ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560)
ลงทะเบียนหน้างาน
(หลังวันที่ 7 กรกฎาคม 2560)
บุคคลทั่วไป(นำเสนอบทความ) แปดพันห้าร้อยบาท หนึ่งหมื่นบาท
นักศึกษา(นำเสนอบทความ) ห้าพันห้าร้อยบาท เจ็ดพันบาท
ผู้สนใจเข้าฟังทั่วไป สี่พันบาท ห้าพันบาท
Extra Accepted Conference Paper แปดพันห้าร้อยบาท
Extra Banquet หนึ่งพันห้าร้อยบาท
Extra Conferece Page (Up to 2 pages) (price per page) หนึ่งพันบาท
Tutotial (Thai session)
NEURAL NETWORKS AND DEEP LEARNING (9.00-12.00, 27 สิงหาคม 2560) สามพันบาท สามพันบาท
INTRODUCTION TO ONTOLOGY-BASE ANALYSIS (9.00-12.00, 27 สิงหาคม 2560) สามพันบาท สามพันบาท
เรียนรู้ วิธีสำหรับใช้งานเครือข่าย Neural Network Deployment
DIGITS and Caffe, Torch, และ NVIDIA TensorRT™ (13.00-16.00, 27 สิงหาคม 2560)
สามพันบาท สามพันบาท
THAI SPEECH RECOGNIZER DEVELOPMENT ON IoT (13.00-16.00, 27 สิงหาคม 2560) สามพันบาท สามพันบาท
TECHNIQUES IN ACADEMIC RESEARCH METHODOLOGY (13.00-16.00, 28 สิงหาคม 2560) ฟรี ฟรี

Note

บุคคลทั่วไป (นำเสนอบทความ) สิ่งที่จะได้รับ:

  1. iSAI-NLP 2017 proceedings (Abstract proceedings)
  2. iSAI-NLP 2017 name tag and souvenirs
  3. iSAI-NLP 2017 six coffee breaks and three lunches (Aug.27-29, 2017)
  4. iSAI-NLP 2017 Banquet ticket (Aug.28, 2017)

นักศึกษาไทย (นำเสนอบทความ) สิ่งที่จะได้รับ:

  1. iSAI-NLP 2017 proceedings (Abstract proceedings)
  2. iSAI-NLP 2017 name tag and souvenirs
  3. iSAI-NLP 2017 six coffee breaks and three lunches (Aug.27-29, 2017)

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี : "สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (สปปท) 1"

เลขที่บัญชี : 026-8-31104-1

ธนาคาร : Kasikorn Bank

ที่อยู่ : 266/14 Moo 2 Phahonyothin Rd. Rd. Prachathipat Thanyaburi Pathum Thani 12130

กรุณาลงทะเบียนและแนบหลักฐานการชำระเงินมาที่ : https://isai-nlp.aiat.in.th/

Sponsors

KMUTT
RSU
AIAT
DATA CUBE
AI Lab
NECTEC
SIIT
MIS
imd
tu
IBM
KBTG
Logisenses